Korepetycje z j.polskiego

Korepetycje z języka polskiego

  • dla uczniów na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, szkoła średnia),
  • pomoc w bieżących trudnościach, przygotowanie do sprawdzianów, poprawek, testu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
  • korekta prac licencjackich oraz magisterskich,
  • cena: 60 zł (60 minut),
  • zajęcia odbywają się na Górczynie.