Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

Celem naszych zajęć jest rozbudzanie w odbiorcach teatralnej pasji. Dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom zarówno młodzi, jak i starsi uczestnicy przełamują nieśmiałość, uczą się współpracy z partnerem, poznają swoje mocne i słabe strony, pobudzają wyobraźnię oraz uczą się kreatywności. Uczestniczenie w warsztatach teatralnych to gwarancja nie tylko dobrej zabawy, ale przede wszystkim możliwość poznania siebie dzięki przełamywaniu własnych barier.

 Program dla najmłodszych:

  • zabawy integrujące zespół teatralny,
  • aktorskie kalambury,
  • ćwiczenia utrwalające pamięć,
  • wyrażanie emocji za pomocą ciała,
  • praca nad spektaklem.

 

Uczestnicy: dzieci (6-9 lat).
Czas zajęć: 45 minut
Cena: od 55 zł/miesiąc

 

Program dla dzieci, młodzieży oraz seniorów:

  • elementarne zadania aktorskie,
  • praca z tekstem (proza, wiersz),
  • elementy improwizacji,
  • dykcja,
  • praca nad spektaklem.

 

Uczestnicy: dzieci i młodzież (10-18 lat) oraz seniorzy.
Czas zajęć: 60 minut
Cena: od 60 zł/miesiąc

 

Termin:

Zajęcia odbywają się w szkołach  oraz w innych placówkach w Poznaniu, w kilkuosobowych grupach, raz w tygodniu (45-60 minut) w godzinach popołudniowych.

 
Zapisz się